Personvernserklæring for HØYTIND-ANDERSEN CONSULTING

Vi i HØYTIND-ANDERSEN CONSULTING er opptatt av å beskytte personvernet til våre kunder, ansatte og andre personer vi samhandler med. Vi ønsker å være åpne og transparente om vår behandling av personopplysninger, og denne personvernserklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

 1. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger

HØYTIND-ANDERSEN CONSULTING, organisasjonsnummer 930 309 508, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med vår virksomhet.

 1. Formål med behandlingen av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne utføre våre tjenester og oppfylle våre forpliktelser overfor kundene våre. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å ivareta våre legitime interesser, for eksempel for å administrere og utvikle vår virksomhet eller for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og lokaler.

 1. Kategorier av personopplysninger vi behandler

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.
 • Opplysninger om arbeidssituasjon, for eksempel stilling, arbeidsoppgaver og arbeidsforhold.
 • Informasjon om kundeforhold, for eksempel faktura- og betalingsinformasjon.
 • Opplysninger om transaksjoner, for eksempel bestillinger og kjøp av tjenester.
 • Opplysninger om besøk på vår nettside, for eksempel IP-adresse, nettlesertype og -versjon, tidspunkt for besøk og annen teknisk informasjon.
 • Annet relevant informasjon som er nødvendig for å kunne utføre våre tjenester eller oppfylle våre forpliktelser.
 1. Kilder til personopplysninger

Vi kan samle inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Kunden eller kundens representant.
 • Andre personer som samhandler med oss i forbindelse med vår virksomhet.
 • Offentlige registre og andre tilgjengelige kilder.
 1. Lagring og sletting av personopplysninger

Vi vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige vil bli slettet eller anonymisert.

 1. Deling av personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med følgende mottakere:

 • Leverandører og samarbeidspartnere som utfører tjenester på vegne av oss.
 • Offentlige myndigheter når det kreves i henhold til lov eller forskrift.
 • Andre personer når vi har samtykke fra den

  enkelte personen eller når det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller beskytte våre legitime interesser.

  1. Dine rettigheter

  Som registrert har du rett til å:

  • Be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg.
  • Be om retting eller sletting av personopplysninger som er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante.
  • Be om begrensning av behandlingen av personopplysninger i visse tilfeller.
  • Protestere mot behandlingen av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser.
  • Motta personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.

  For å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på følgende måte:

  HØYTIND-ANDERSEN CONSULTING

  c/o Ida Andersen Klarinetten 18

  3033 DRAMMEN

  E-post: ida.andersen@hoytind.no

  1. Endringer i personvernserklæringen

  Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernserklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på vår nettside.